รายงานการทำคำขอตั้งงบประมาณ

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถตรวจสอบสถานะคำขอตั้งงบประมาณ เช่น แหล่งงบประมาณ สถานะคำขอ จำนวนคำขอ โดยตรวจสอบจากลิ้งค์ด้านล่างนี้